Introduktion

Utförda kundprojekt

Miljökontroll-
produkter

Företaget

NormecTec
Lidköpingsvägen 50
121 39 Johanneshov

Tel/fax: 08 6483505
Mob: 070 5766324
info@normectec.com

Företaget

Verksamheten startades i befintliga lokaler 1948 och har fram till mars 1999 drivits som lego och prototypverkstad med inriktning på finmekanik under namnet Instrumentfirma Åke Nordin.
Här lades också grunden för tillverkning och försäljning av egna produkter inom vatten och sedimentprovtagning.

Företaget har sedan april 1999 drivits vidare under nuvarande namn med en ökad inriktning mot produktutveckling. Detta har också resulterat i en egen produktfamilj inom miljökontrollutrustning som nu utgör bas i verksamheten.

Bland nya kunder som tillkommit efter 1999 inom lego och allmän produktutveckling kan nämnas, Atlas Copco Tools, Pumpex, Semcon, Naturhistoriska Riksmuseet, samt Tågia.

Av de ovan nämnda är det idag Tågia som står för den största delen genom sitt ständigt återkommande behov av produktionsutrustning och verktyg för underhåll och modifieringar av tunnelbanevagnar.

Många kunder som följde med vid övertagandet finns fortfarande kvar och bland dessa står Ahlsell och Liwenborg för ett ständigt fortlöpande serieproduktionsbehov av säkerhetsskruvar respektive luftnipplar.

Den enskilt största kunden hos Åke Nordin var och är än idag Stockholm Vatten.
Det löpande behovet av ny vattenprovtagningsutrustning från Stockholm Vatten har i samarbete med slutanvändaren skapat en unik produktfamilj med höga kvalitetskrav inom området vatten och sedimentprovtagning.
Dessa produkter har sedan med framgång sålts till kommuner, vattenverk, marina skolor, statliga naturvårdsverk, samt privata miljökontrollföretag.

I samarbete med Exportrådet och Svensk Miljöteknikexport har nu påbörjats en satsning för lansering av produktfamiljen även utomlands.