Introduktion

Utförda kundprojekt

Miljökontroll-
produkter

Företaget

NormecTec
Lidköpingsvägen 50
121 39 Johanneshov

Tel/fax: 08 6483505
Mob: 070 5766324
info@normectec.com

Kundprojekt: Naturhistoriska Riksmuséet
- Aniaraskåp & 3D-Raketer

Översikt ~ Naturhistoriska ~ Tågia ~ Swedaq ~ Sthlm Vatten

Kontakten med Naturhistoriska Riksmuséet erhölls genom en konstnär i närområdet som redan var involverad i projektet ”Rymdutställningen” på NR. Detta resulterade ganska omgående i ett engagemang i projektgruppen för utformning av ide’er till installationer i Rymdutställningen. Resultatet utmynnade i ett åtagande för framställning av dom två installationer som visas på bild. Den installation som går under namnet Aniaraskåpet skulle vara ett mekaniskt blädderverk som visade tjugofem sidor ur Harry Martinsson’s verk, Aniara och samtidigt visade så mycket som möjligt av mekaniken. Den andra installationen, som gick under namnet hologramspegelraketen, skulle tredimensionellt visa i raketerna inbygda rymdfarkoster. Detta åstadkoms med belysning av farkosten som projicerades genom ett linspaket mot en spegel där betraktaren uppfattade föremålet som fritt hängande i luften framför spegeln.