Introduktion

Utförda kundprojekt

Miljökontroll-
produkter

Företaget

NormecTec
Lidköpingsvägen 50
121 39 Johanneshov

Tel/fax: 08 6483505
Mob: 070 5766324
info@normectec.com

Kundprojekt: Swedaq HB - Sedimentfälla

Översikt ~ Naturhistoriska ~ Tågia ~ Swedaq ~ Sthlm Vatten

Detta uppdrag initierades av min återförsäljare av miljökontrollprodukter som fått en förfrågan från försvaret. Försvaret önskade en utrustning för att kunna samla upp och mäta nedfall i sjöar inom skjutområden. Denna förfrågan resulterade efter några konsultationer med ritningsförslag, till visad sedimentfälla för utsättning i ett större antal på sjöbottnar.