Introduktion

Utförda kundprojekt

Miljökontroll-
produkter

Företaget

NormecTec
Lidköpingsvägen 50
121 39 Johanneshov

Tel/fax: 08 6483505
Mob: 070 5766324
info@normectec.com

Kundprojekt: Stockholm Vatten
- Sedimentproppsskärare

Översikt ~ Naturhistoriska ~ Tågia ~ Swedaq ~ Sthlm Vatten

Stockholm Vatten, som idag är den enskilt största kunden, var missnöjd med den apparat som hitintills använts för att skära av sedimentproppar. Konstruktionen var uppbyggd med roterande plexiglasskivor som ofta fastnade. Här gällde att hitta en helt ny lösning från ”blankt papper” där kraven var en god funktion i helt nytt utförande och med så lite rörliga delar som möjligt.